Spring naar content

Veelgestelde vragen

Om je nog sneller van dienst te kunnen zijn hebben we een opsomming gemaakt van veelgestelde vragen. In ons dagelijks werk krijgen we vaak dezelfde vragen te horen. Dat geeft natuurlijk helemaal niets. Je moet je ook nooit bezwaard voelen om te vragen! Toch is het soms handig te weten welke vragen er al gesteld zijn. Daarvoor kun je onze lijst met veelgestelde vragen gebruiken. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Makelaardij: Woning kopen?

Wij benaderen altijd als eerste onze woningzoekenden. Via onze gratis zoekopdracht kan jij je hiervoor aanmelden en jouw woonwensen specificeren. Vervolgens ontvang je e-mails met ons nieuwste aanbod op basis van jouw wensen. Deze e-mail sturen wij voordat de woning op onze social media, website en Funda komt.

Allereerst is het belangrijk om te weten wat je kunt lenen. Hiervoor kan je een afspraak maken bij een erkende hypotheekadviseur. Onze erkende, onafhankelijke hypotheekadviseurs van Maarten Hypotheken helpen je hier graag bij. Daarna kan je de woning die je interessant vindt bezichtigen en de dossierstukken doornemen. Geïnteresseerd in de woning? Je kan jouw interesse uiten door een bod uit te brengen via ons klantenportaal Move.nl. Wij nemen jouw bod in behandeling, bespreken het met de verkoper en geven jou daarna terugkoppeling. Als jouw bod geaccepteerd is en het voorlopig koopcontract is getekend, gaat jouw hypotheekadviseur je verder helpen met het proces.

Wegens belangenverstrengeling kunnen wij niet de aankoopmakelaar van onze eigen woningen zijn. Wij verwijzen jou graag door naar een aankoopmakelaar waar wij goede ervaringen mee hebben.

Na het inplannen van een bezichtiging krijg je een Move.nl account waar je alle informatie over de woning terug kan vinden. Via jouw Move.nl account kan je ook een bod uitbrengen op de desbetreffende woning. Let op! De procedure kan op basis van een inschrijving zijn. In dat geval wordt de deadline met je gecommuniceerd.

Als bieder kun je via Move.nl je eigen voorstel kenbaar maken. Let er wel op dat je voorstel moet bestaan uit de volgende punten:
– Koopsom in euro’s
– Eventuele gewenste voorbehouden (ontbindende voorwaarden voor financiering of bouwkundige keuring)
– Gewenste transportdatum
– Overige voorwaarden (denk hierbij aan eventuele overname van bepaalde roerende zaken, voorwaarde voor funderingsonderzoek e.d.)

Dat hoeft niet. Soms spelen de voorwaarden of oplevering een belangrijkere rol voor de verkoper(s) waardoor de hoogste bieder niet altijd de koper wordt.

Nee. Het kan zijn dat een bieder met een lager voorstel qua koopsom, ontbindende voorwaarden of een voorgestelde opleverdatum heeft neergelegd die beter aansluiten bij de wensen van de verkopende partij. De verkopende partij heeft altijd het recht qua gunning en het recht om te beslissen met welke partij hij verder wil gaan.

Je voorstel wordt pas bindend als de (reguliere) koopakte is getekend. Tot die tijd is er sprake van een mondelinge, niet bindende situatie. Let wel op: als een van beide partijen een professionele partij betreft of belegger dan gelden hier andere regels voor. Nadat je als koper een kopie van de getekende overeenkomst hebt ontvangen gaan je 3 dagen wettelijke bedenktijd in.

De makelaar gaat nu samen met de verkoper alle biedingen doorspreken. Er wordt dan gekeken naar onder andere de prijs en de voorwaarden die zijn geboden. Het kan zijn dat de verkoper uiteindelijk de voorkeur geeft aan een lagere prijs, maar voor hem of haar betere voorwaarden of een gunstigere opleverdatum. Het is dus niet zo dat het hoogste bod altijd het winnende bod is. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de verkopend makelaar contact met je opneemt om aanvullende informatie over het voorstel te krijgen. Het staat de verkoper daarnaast ook vrij om ervoor te kiezen de woning niet te verkopen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de verkoper vindt dat er geen interessante biedingen tussen zitten.

Gefeliciteerd! Wij vragen je om jouw gegevens en een kopie van jouw identiteitsbewijs te uploaden in ons klantenportaal Move.nl, zodat het koopcontract opgemaakt kan worden. Vervolgens sturen wij de concept versie ter controle naar beide partijen op. Daarna wordt het contract (digitaal) getekend. Als je een aankoopmakelaar hebt, zal hij/zij met jou tekenen. Na ondertekening gaan de drie wettelijke bedenkdagen en het eventuele financieringsvoorbehoud in. Het koopcontract sturen wij naar de door jou gekozen notaris.

De verkoop is definitief als de bedenktijd en de eventuele ontbindende voorwaarden zijn verlopen.

Als koper mag jij het notariskantoor kiezen. Je kan dit doen door bij diverse kantoren een offerte op te vragen en daaruit een keuze te maken. Uiteraard kunnen wij ook een aantal kantoren aanbevelen.

Vlak voor de overdracht vindt de eindinspectie plaats. Na deze inspectie vindt de overdracht op het notariskantoor plaats. Hierna ontvang je de sleutels van jouw nieuwe woning.

De fundering is een belangrijk onderdeel van de woning. In sommige gebieden van Rotterdam zijn er problemen bekend. Eventuele onderzoeken zijn vaak bekend bij www.funderingsloket.nl

Makelaardij: Woning verkopen?

Bij een waardebepaling komt een van onze makelaars bij jou thuis langs om meer te vertellen over hoe wij als makelaarskantoor te werk gaan. Daarnaast krijgt de makelaar zo een goed beeld van de woning om vervolgens een actuele marktwaarde af te kunnen geven. Ook worden tijdens het gesprek onze verkoopstrategie uitgelicht. Na het gesprek ontvang je binnen 48 uur de offerte. Het gesprek is geheel vrijblijvend en oriënterend.

Een waardebepaling geeft de actuele marktwaarde van de woning aan, maar kan niet gebruikt worden om een lening of hypotheek af te sluiten. Een taxatie is een officiële waardebepaling waarvan een uitvoerig rapport wordt opgemaakt en wordt o.a. gebruikt om een hypotheek af te sluiten.

Makelaardij: Veel voorkomende termen

Bij het uitbrengen van een bod kun je diverse voorwaarden meenemen. De meest voorkomende voorwaarden zijn het verkrijgen van een financiering en het uitvoeren van een bouwtechnische keuring. Bij deze voorwaarden wordt altijd een einddatum afgesproken die in het koopcontract opgenomen wordt. Tot deze einddatum heb je de tijd om de hypotheek te regelen. Als er op financiële gronden de hypotheek niet rond komt, kun je de koop ontbinden.

Dit houdt in dat een uitgebracht bod mondeling is geaccepteerd door de verkoper(s). Het koopcontract is nog niet getekend waardoor het nog niet zwart op wit bevestigd is. Bezichtigingen worden niet meer ingepland. Formeel gezien is de woning pas verkocht als het koopcontract door beide partijen getekend is.

Als het voorlopig koopcontract is getekend wordt de status aangepast en is de woning verkocht onder voorbehoud van eventuele ontbindende voorwaarden, zoals een financieringsvoorbehoud of voorbehoud van bouwtechnische keuring.

Na het ondertekenen van het koopcontract heeft de koper nog drie dagen de tijd om zich te bedenken en de koop terug te draaien.

Bij deze afspraak gaat de verkopend makelaar met de koper(s) en eventueel de verkoper(s) door de woning om te controleren of de woning is opgeleverd zoals afgesproken. Daarnaast wordt de Lijst van Zaken nagelopen en worden de meterstanden opgenomen die wij ook naar jou mailen.

De verkoper is verplicht om de (aspirant) koper(s) zo volledig mogelijk in te lichten over de woning en alle bijbehorende rechten, plichten en gebreken. Hierbij gaat het om de staat en toestand van de woning.

Een aspirant koper dient een woning goed te onderzoeken en hierbij wordt verwacht dat er zorgvuldig en actief te werk wordt gegaan. Dit kan bijvoorbeeld door alle dossierstukken grondig door te nemen, vragen te stellen aan de makelaar of een bouwtechnische keuring te laten plaatsvinden.

Eigen grond is dat je volledig eigenaar bent van de grond. Erfpacht houdt in dat bijvoorbeeld de gemeente eigenaar is van de grond onder jouw woning of appartement. De erfpachtperiode is soms met een einddatum of eeuwigdurend. Voor het gebruik van de grond betaal je een vergoeding. Deze vergoeding heet canon. De canon wordt vaak voor een bepaalde periode of voor de gehele duur afgekocht (vooruitbetaald). Na afloop van de afgekochte periode of zelfs het contract bepaalt de gemeente op dat moment de nieuwe canon. Afgekocht erfpacht is nog geen eigen grond. Vaak is het wel mogelijk om de erfpacht om te zetten naar eigen grond.

Hypotheken: Advies

Wij geven onafhankelijk advies. Dat wil zeggen dat wij een ruim aanbod hebben aan hypotheekverstrekkers en wij géén vergoeding krijgen van de hypotheekverstrekker voor het afsluiten van de hypotheek bij hen. Wij denken mee met jouw persoonlijke situatie, wensen en behoeften. Samen kiezen wij de hypotheekverstrekker uit met natuurlijk de beste rente.

Dit is een afkorting voor Nationale Hypotheek Garantie en biedt een bank meer zekerheid waardoor de rente die je betaalt wat lager kan zijn. De som mag in 2023 maximaal € 405.000 zijn. Het laagste bedrag van de koopsom of de getaxeerde marktwaarde is hiervoor leidend. Voor energiebesparende voorzieningen is het mogelijk om tot € 429.300 te lenen. Je betaalt voor NHG eenmalig een borgtochtprovisie van 0,6% over de totale lening. NHG kan een vangnet bieden bij betalingsproblemen.

Afhankelijk van de hypotheekverstrekker 3 tot maar liefst 18 maanden.

Hypotheken: Kosten aankoop woning

Bij het aankopen aan een woning gelden een aantal vaste en variabele kosten. De variabele kosten zijn de overdrachtsbelasting van 2% (indien deze voor jou geldt) en de NHG kosten van 0,6% indien je hier gebruik van kunt maken. De vaste kosten zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, zoals: advies- en bemiddelingskosten, taxatie, notaris, bankgarantie, bouwtechnische keuring en dergelijke. Wij helpen jou met al deze zaken.

Als je een woning gaat kopen waar je zelf voor langere tijd gaat wonen, betaal je 2% overdrachtsbelasting. Je betaalt overdrachtsbelasting over de waarde in het economisch verkeer van de onroerende zaak. Dit is de hoogste verkoopprijs die je kunt krijgen als je de onroerende zaak te koop aanbiedt op de vrije markt. Daarbij is de peildatum het moment dat je de onroerende zaak in eigendom krijgt. Meestal is dat de dag dat je de notariële akte van levering tekent. Indien je tussen de 18 en 35 jaar oud bent, kom je in aanmerking voor de startersvrijstelling. Je hoeft dan éénmalig geen overdrachtsbelasting te betalen als de woning goedkoper is dan € 440.000. Dit geldt alleen als je nog niet eerder gebruik hebt gemaakt van de startersvrijstelling. Als je een onroerende zaak koopt waar je zelf niet voor langere tijd gaat wonen, zoals vakantiewoningen of bedrijfspanden, betaal je 10,4% overdrachtsbelasting. Koop je bij jouw nieuwe woning van de verkopers ook roerende zaken zoals gordijnen en dergelijke, dan betaal je hierover geen overdrachtsbelasting.

De volgende kosten zijn aftrekbaar:
– De advies- en bemiddelingskosten voor de hypotheek
– Bereidstellingsprovisie (wanneer een offerte moet worden verlengd)
– Notariskosten voor de hypotheekakte
– Kadastrale rechten voor de hypotheekakte
– Taxatiekosten voor het krijgen van de lening
Kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie

Wanneer je een nieuwbouwhuis koopt, gelden ook de volgende aftrekbare kosten:
– Bouwrente die je betaalde na het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte
– Kosten voor het bouwdepot

Hypotheken: Aankoop woning

Een taxatierapport heb je nodig om een hypotheek te verkrijgen voor de aankoop van jouw nieuwe woning. De taxateur bepaalt de waarde van jouw nieuwe woning en maakt hiervoor een rapport op. Deze waarde bepaalt wat je maximaal mag lenen voor de woning. Indien je een overbrugging nodig hebt, heb je in de meeste gevallen ook een taxatierapport nodig voor de huidige woning. Wij regelen deze taxatie(s) voor jou!

Bij een starterslening heb je onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om extra geld te krijgen, zodat je gemakkelijker jouw eerste eigen woning kunt aankopen. Dit is afhankelijk van jouw (toekomstige) gemeente. De starterslening is een financiële bijdrage van de overheid. Iedere gemeente kan haar eigen voorwaarden opstellen. Wil je weten of jouw gemeente de Starterslening aanbiedt en wat de voorwaarden zijn? Kijk dan op www.svn.nl. Wij helpen jou graag met de aanvraag van de hypotheek en uiteraard ook met het organiseren van de starterslening.

Een overbruggingshypotheek of overbruggingskrediet is een lening die de periode overbrugt tussen de koop van je nieuwe woning en de verkoop van je oude woning. Hierdoor kun je een gedeelte van de overwaarde van je woning gebruiken om de nieuwe woning aan te kopen en de hypotheek te verlagen. De hypotheekverstrekker brengt hiervoor kosten in rekening zolang de overbrugging staat. Je betaalt een rente over dit bedrag zoals bij een aflossingsvrije hypotheek. Dit is een deel van de dubbele lasten en dit betaal je zolang de overbrugging staat. Ook rekent de notaris extra kosten voor het inschrijven van de overbrugging en afhankelijk van de hypotheekverstrekker, kunnen er administratiekosten gerekend worden.

Deze zijn in sommige gevallen mee te financieren. De dubbele lasten bedragen de huidige huur/hypotheeklast plus de kosten voor de overbrugging gedurende de bouwperiode. Deze moeten aangetoond worden aan spaargeld of betaalbaarheid naast de nieuwe hypotheeklast.

Hypotheken: Inkomenssituatie

Er zijn een aantal uitkeringen waarmee je een hypotheek kunt verkrijgen, maar niet allemaal. Bij iedere uitkering is het afhankelijk van het type en hoogte van de uitkering en de persoonlijke situatie.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een hypotheek te krijgen zonder vast contract, zoals;
– Contract met de intentie tot een vast contract waarbij de proeftijd is verlopen.
– De afgelopen drie jaaropgaven en belastingaangiften.
– De arbeidsmarktscan
– Een perspectiefverklaring

Het is niet meer verplicht om minimaal 3 jaarcijfers te hebben als ondernemer. Afhankelijk van jouw situatie kunnen wij passend advies geven over jouw hypotheekmogelijkheden.

Er zit in principe geen leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een hypotheek. Afhankelijk van het pensioeninkomen kun je dus ook als gepensioneerde een hypotheek krijgen.

Indien jouw loonsverhoging onvoorwaardelijk met ingangsdatum en de hoogte van het bedrag op papier wordt gezet door jouw werkgever en deze in de aankomende 6 maanden ingaat, kan deze verhoging worden meegenomen.

Hypotheken: Kredieten of schulden

Het is erg lastig om een hypotheek te krijgen met een negatieve BKR-registratie. Als de registratie ongegrond is, kun je het beste contact opnemen met de kredietverstrekker om de opties te bekijken tot het verwijderen van de registratie. Na het herstellen van de achterstand blijft de registratie nog 5 jaar staan. In principe is het daarna pas mogelijk om een hypotheek te verkrijgen. Een positieve registratie geeft in principe geen problemen. Echter worden deze lasten wél meegenomen in de maximale toetsing voor het bedrag dat je verantwoord mag lenen.

Het is mogelijk om met een studieschuld een hypotheek te verkrijgen. Echter kun je hierdoor minder lenen. Jouw studieschuld staat niet geregistreerd bij BKR. Toch vragen wij altijd om een uitdraai van DUO, aangezien jij deze last moet betalen en wij jou graag een verantwoorde lening geven. Deze schuld valt minder zwaar in de wegingsfactor dan een consumptieve lening. Daarvoor wordt 2% gerekend over de hoogte van jouw schuld waarop je geen hypotheek mag krijgen. Een wegingsfactor is het percentage van de oorspronkelijke schuld dat wordt afgetrokken van de maximale woonlast per maand. Voor een studielening ligt die factor op 0,75% (oude leenstelsel) of 0,35% (nieuwe leenstelsel). De rente is in 2023 omhoog gegaan. Voor studenten die gebruikmaken van het leenstelsel gaat de rente naar 0,46%. Studenten die via de basisbeurs leenden en in 2018, 2013 of 2008 zijn begonnen of in 2023 beginnen met het terugbetalen van hun studieschuld, betalen 1,78% aan rente. Indien je een grote aflossing hebt gedaan, mogen we deze aftrekken van de oorspronkelijke schuld.

Hypotheken: Relatie

Voor de hypotheek is dit niet verplicht. Wel adviseren wij jullie om minimaal een samenlevingsovereenkomst op te stellen.

Er zijn opties om in de woning te blijven wonen en jouw partner uit te kopen. Dit heet Ontslag Hoofdelijk Aansprakelijkheid. Hiervoor gelden soepelere regels, zodat je gemakkelijker kunt blijven wonen.

Als jouw partner al een koopwoning heeft en jij mede-eigenaar wilt worden, kan je jezelf inkopen. Jouw partner verkoopt namelijk een deel van de woning aan jou. Dit werkt hetzelfde als een officiële aankoop. Heb je onvoldoende spaargeld om het aankoopbedrag ineens te betalen aan jouw partner? Dan zijn er opties om een hypotheek af te sluiten.

Hypotheken: Hulp van ouders

Tussen de 18 en 40 jaar mag je een belastingvrije schenking ontvangen voor de eigen woning. Voor 2023 geldt een vrijstelling van € 28.947. In 2024 wordt deze helemaal afgeschaft. Let op: in 2023 kunnen de ouders dit bedrag schenken voor óf de eigen woning óf vrije besteding.

Er zijn een aantal hypotheekverstrekkers die je de mogelijkheid aanbieden om jouw ouders garant te laten staan voor jouw hypotheek. Echter zitten hier wel wat haken en ogen aan. Wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn? Wij denken graag met jou mee.

Hypotheken: Huidige woning en hypotheek

Er zijn verschillende mogelijkheden om jouw overwaarde te gebruiken, voor onder andere het aflossen van een lening, het aankopen van een tweede woning of voor consumptieve doeleinden.

Wil je een nieuwe woning aankopen en jouw huidige woning verhuren? Er zijn hypotheekverstrekkers die een zogenaamde verhuurhypotheek aanbieden. Samen bekijken we of dit past in jouw financiële situatie.

Een aflossingsvrije hypotheek zorgt voor een lagere maandlast. Echter betaal je de gehele looptijd rente zonder enige aflossing. Je kunt natuurlijk zelfstandig aflossen binnen jouw boetevrije ruimte, maar als je maandelijks meer te besteden hebt, kunnen we ook met jou de optie bekijken om de aflossingsvrije lening om te zetten naar een aflossingsvorm, zoals annuïteiten of lineair. Hierdoor ga je meer betalen per maand, maar wordt de hypotheek wel afgelost.

Er zijn mogelijkheden om jouw huidige hypotheek met de huidige condities mee te nemen naar jouw nieuwe woning. Dit is afhankelijk van de huidige hypotheekverstrekker. Wij bekijken met jou de beste mogelijkheid in het vervolggesprek.

Bij jouw hypotheek is er sprake van een looptijd en rentevast periode. Als je binnen de rentevast periode jouw hypotheek wilt oversluiten naar een andere hypotheekverstrekker, is er sprake van contractbreuk en loopt de huidige hypotheekverstrekker rente mis. De hypotheekverstrekker rekent een boete over het deel dat je niet boetevrij mag aflossen. Deze boete is eenmalig aftrekbaar.

Met de stijgende energieprijzen is het zeer verstandig om de opties tot verduurzaming te bekijken. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om jouw woning te verbouwen en hiervoor jouw overwaarde te gebruiken. Door jouw woning te verbouwen wordt jouw woning meer waard. Hierdoor zou je meer kunnen lenen. Dit zal blijken uit het taxatierapport. De verbouwing komt in een bouwdepot te staan bij de hypotheekverstrekker.

Als je van plan bent om te gaan verbouwen, kun je onder bepaalde voorwaarden een bouwdepot afsluiten (ook wel een tweede hypotheek). Uit dit bouwdepot kun je de facturen voor de aannemer of keuken en dergelijke laten betalen door de hypotheekverstrekker. Het is afhankelijk van de marktwaarde na verbouwing hoeveel je kunt lenen. Deze waarde wordt bepaald door de taxateur. De waarde voor- en na verbouwing volgen in één taxatierapport. Wij regelen deze voor jou!

Waar kunnen we jou mee helpen?

We kijken graag naar je wensen en naar wat we voor je kunnen betekenen. Kies hieronder op welke manier we contact met je op mogen nemen en vul je gegevens in. Tot snel!

ik wil een afspraak maken

kronkel_mm

ik wil graag gebeld worden

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
kronkel_mm

ik wil een vrijblijvend hypotheek- gesprek

"*" geeft vereiste velden aan

DD slash MM slash JJJJ
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
kronkel_mm