Spring naar content

Een woning (ver)kopen: Wat gebeurt er na de mondelinge overeenstemming?

De deal met de koper is gesloten, wat nu?

Samen met de makelaar is er een keuze gemaakt voor de koper van jouw huis: er is een deal gesloten en wij kunnen je feliciteren met de mondelinge overeenstemming. Gefeliciteerd! Het liefst teken je diezelfde dag nog de koopovereenkomst, maar hier gaan nog een aantal stappen aan vooraf. De stappen na de mondelinge overeenstemming vertellen we je in deze blog.

 

Stap 1: Personalia opvragen

Na het sluiten van de mondelinge overeenstemming wordt de deal naar beide partijen bevestigd per e-mail. In deze e-mail is nogmaals de deal te lezen met daarin de koopsom, de eventuele voorbehouden, de opleverdatum en de eventueel over te nemen roerende zaken. Het is nu de beurt aan de koper om zijn/haar personalia aan te leveren en een notariskeuze door te geven. Dit kan de koper doen via een eigen account in ons portaal Move. Dit systeem zorgt ervoor dat zaken zoals een paspoort of identiteitsbewijs ‘AVG-proof’ kunnen worden aangeleverd en het geeft de koper toegang tot de diverse dossierstukken van de woning om deze naar wens nog een keer door te nemen. Loopt de overeenstemming via een aankoopmakelaar? Dan levert hij/zij deze gegevens rechtstreeks aan en sturen wij de dossierstukken op.

 

Stap 2: Concept koopakte opmaken

Stappen na de mondelinge overeenstemming nummer 2! Nadat alle gegevens van de koper door ons zijn ontvangen, wordt de concept koopakte opgemaakt. Deze standaard koopovereenkomst (vanuit onze branchevereniging VBO) wordt aangevuld op basis van de door jou eerder aangeleverde dossierstukken, de personalia gegevens én natuurlijk de gesloten deal tussen beide partijen. Het ontvangen van deze gegevens, het opmaken van de akte en het nakijken van deze koopovereenkomst kunnen even wat tijd in beslag nemen, maar we streven ernaar om de concept koopakte binnen 2 werkdagen naar je toe te sturen ter controle.

Zowel de verkoper als de koper krijgen de tijd om de akte goed door te lopen en te controleren. Wellicht wil je dit samen doen met een financieel adviseur of een kennis die er net iets meer vanaf weet. Deze ruimte is er! We sturen altijd een toelichting mee op de gehele akte, zodat de koopovereenkomst beter te begrijpen en makkelijker leesbaar is. We spreken met beide partijen een deadline af om eventuele vragen, opmerkingen en/of wijzigingen door te geven, zodat de akte hierna definitief kan worden gemaakt. Hiervoor geven wij gemiddeld twee werkdagen. Eventuele op- en aanmerkingen worden in overleg aangepast en vervolgens zal de akte nog een keer naar beide partijen worden verstuurd voor een final check! Zijn er geen vragen en/of opmerkingen meer? Dan kunnen we de akte definitief maken voor ondertekening.

Verloopt de overstemming via een aankoopmakelaar? Hier merk jij als verkoper eigenlijk niks van. Het grootste verschil voor ons als makelaarskantoor is dat het contact via de aankoopmakelaar verloopt in plaats van direct met de koper. De aankoopmakelaar kan op deze manier direct vragen van de koper beantwoorden en advies geven.

 

Stap 3: De definitieve koopakte ondertekenen

Zodra de akte akkoord is, sturen wij deze, inclusief de Lijst van Zaken, naar beide partijen op voor digitale ondertekening. Als de akte getekend is, sturen wij een kopie hiervan op naar jou, de koper(s) en de notaris, mits de koper(s) die keuze al aan ons heeft doorgegeven. De notaris zal ons vanaf dan op de hoogte houden van onder andere het ontvangen van de waarborgsom/bankgarantie en het exacte tijdstip van het transport.

 

Stap 4: De drie dagen wettelijke bedenktijd

De bedenktijd begint om 0.00 uur op de dag nadat de koper een exemplaar van de door hem/haar en de verkoper ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Deze datum is terug te vinden op de ontvangstbevestiging. Van deze drie dagen moeten er minimaal twee dagen werkdagen zijn. Eindigt de bedenktijd op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die dat niet is.

Als de koper een beroep wil doen op de bedenktijd, moet hij ervoor zorgen dat de ontbindingsverklaring de verkoper vóór het verstrijken van de drie-dagen-termijn heeft bereikt. De wettelijke bedenktijd geldt overigens niet voor een koper die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, en ook niet voor de verkoper.

Zijn er geen ontbindende voorwaarden zoals het voorbehoud van een financiering of een keuring? Dan is jouw woning na het verlopen van deze drie dagen bedenktijd officieel verkocht! Wanneer er wél sprake is van een voorbehoud, is jouw woning na deze drie dagen bedenktijd officieel verkocht onder voorbehoud. Wij houden deze drie dagen bedenktijd nauwlettend voor je in de gaten en sturen je een bericht wanneer deze zijn verstreken.

 

Stap 5: De ontbindende voorwaarden

Stappen na mondelinge overeenstemming punt 5! Zoveel contact als er voorheen is geweest tussen jou en de makelaar, zo stil kan het af en toe zijn tijdens deze (spannende) afwachtende fase. Zo duren de ontbindende voorwaarden gemiddeld zes weken en is het een kwestie van geduld tot aan de datum van het voorbehoud. In deze periode wordt ook vaak de taxatie ingepland. Deze is nodig voor de aanvraag van de hypotheek van de koper(s).

Wanneer wij niks hebben vernomen van de kopers of aankoopmakelaar en de datum die in de akte staat is gepasseerd, kunnen wij je hartelijk feliciteren met de definitieve verkoop van jouw woning! Af en toe ontvangen wij al vroegtijdig een bericht van de koper of aankoopmakelaar met het goede bericht dat de hypotheek rond is. Uiteraard delen wij dit fijne nieuws dan ook meteen met je. Dit feestelijke bericht sturen wij via de mail en in de WhatsApp groep naar je. De status passen wij aan en de woning staat vanaf dan officieel op verkocht op onze website en Funda. Maar let op: soms wordt de bankgarantie eerder ontvangen dan de ontbindende voorwaarden verlopen zijn. Dit is een goed teken, maar dit houdt niet in dat jouw woning definitief verkocht is. Jouw woning is pas definitief verkocht wanneer de hypotheekstukken ontvangen zijn door de notaris of de ontbindende voorwaarden verlopen zijn.

Mochten de kopers hun hypotheek niet rondkrijgen of is er iets uit de bouwtechnische keuring gekomen waardoor de koop niet doorgaat, dan moeten zij dit middels bepaalde voorschriften zoals genoteerd in de getekende akte, op tijd aan ons laten weten. Wij zullen dan een plan van aanpak opstellen om de woning opnieuw te verkopen. Dit kan bijvoorbeeld zijn aan een andere bieder of we kunnen ervoor kiezen om de woning opnieuw online te zetten. Wij staan in ieder geval voor je klaar om zo snel mogelijk een succesvolle verkoop te voltooien.

 

Stap 6: De eindinspectie

Een aantal weken voor het transport bij de notaris zullen wij een eindinspectie inplannen. Tijdens deze eindinspectie wordt de woning doorlopen om te bekijken of alles opgeleverd is volgens afspraak, worden de meterstanden genoteerd en wordt de Lijst van Zaken nagelopen. Na de eindinspectie gaan wij met jou mee naar de notaris, mits deze in Rotterdam is.

Dit zijn de stappen na de mondelinge overeenstemming. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!